• Фејсбук
  • линкедин
  • твитер
  • youtube
страница-банер

Композитни материјали

  • Композитни материјали Cnc секач

    Композитни материјали Cnc секач

    Поради особеноста и лесното деформирање на композитните материјали, материјалната цена е висока.Во исто време, имајќи предвид дека податоците за парчињата материјали се претежно во специјална форма, традиционалното сечење со матрици не може да одговара на сегашната индустрија за производство на композитни материјали.Со високата стапка на искористеност на материјалите, високата ефикасност на сечење и високите недеформирани потреби за материјали, претпријатијата мора да бараат нови решенија за решавање на овие проблеми.